Domena

Internet domena (en. Domain name) je ime koje identificira ime računala na internetu. Ta imena su komponente URL adrese za neku web stranicu, a sve web stranice su smještene na nekom poslužiteljskom računalu. Internet domene se sastoje od imena i nastavka koje razdvaja točka u obliku "ime_servera.domena.najviša_domena"

Pojedini elementi globalnog informacijskog prostora, npr. pojedini WWW (web) poslužitelji, pojedina računala ili pojedine osobe danas su prepoznatljivi u Internetu po svojem nazivu (npr. www.carnet.hr) ili elektroničkoj adresi (npr. ivan.horvat@carnet.hr). Ključni dio svakog takvog naziva ili adrese uvijek čini Internet domena (npr. carnet.hr).

Osnovna načela organizacije Internet domenskog sustava (DNS - Domain Name System) ostala su nepromijenjena od samih početaka pa do danas (vidi RFC 1591) Internet domene organizirane su hijerarhijski. Unutar pojedine domene registriraju se i aktiviraju poddomene - tj. domene nižih razina. Iako se sustav domena danas intenzivno razvija i mijenja, broj vršnih (TLD - top-level domain) domena je relativno mali naspram broja poddomena. Najpoznatije vršne domene su općeg (globalnog) tipa, kao "com", "org" i "net".

Osim otvaranja novih vršnih domena općeg (globalnog) tipa, koje je već pokrenuto kroz ICANN, na današnji dan su također izuzetno važna pitanja zaštite intelektualnog vlasništva u Internetu, pa tako i u nazivima Internet domena. Osim unutar ICANN-a čitav niz aktivnosti vezan uz pitanja zaštite intelektualnog vlasništva odvija se unutar World Intellectual Property Organization (WIPO).

URL

-http- označava Hyper Text Transfer Protocol- govori pregledniku koji se protokol koristi za komunikaciju

-www- također daje informacije o protokolu, to je „zamjena“ za izraz „http://“ jer je jednostavnija za uporabu, ima ulogu poddomene,

- primjer.hr- označava naziv domene, tj adresu računala na kojemu se ona nalazi,iako ju računalo prepoznaje kao IP adresu, ovakav naziv je nama ljudima lakše pamtljiv

- .hr- govori u kojoj se zemlji poslužitelj nalazi, hr nastavak označava Republiku Hrvatsku. A može biti:

• .com – komercijalna domena,

• .biz – poslovna domena,

• .info – informativna domena,

• .org – domena za organizacije.

- / (kosa crta)- označava određeni direktorij na poslužitelju
- index.html- naziv dokumenta kojeg preglednik prikazuje

- .html- označava tip dokumenta kojeg preglednik prikazuje,tj kojom je tehnologijom pisana, u ovome slučaju HyperText Markup Language, a može biti :

• .xml - Extensible Markup Language,

• .xhtml - Extensible HyperText Markup Language,

• .aspx - Active Server Page Extended (ASP.NET),

• .php - PHP: Hypertext Preprocessor.

Postoje razni tipovi tj. nazivi domena, a među najpoznatije sigurno spada .com koja je prepoznatljiva na svjetskoj razini. Cijeli sustav imena domena je izrađen tako da nastavak već određuje o kakvoj se web stranici radi. Npr domena nogomet.info bi trebala davati sve informacije vezane uz nogomet. No danas se takve domene zauzimaju radi zvučnosti ili radi uštede. Što znači da ne postoje uvjeti tko smije a tko ne smije zauzeti određenu domenu.

Naziv Cijena/ godišnje
.com 90 kn
.com.hr 50 kn
.net 90 kn
.eu 75 kn
.hr 600 kn
.info 90 kn
.biz 90 kn
.org 90 kn

*preuzeto s cubrad.com

Sam izraz govori da se radi o domeni koja je ispod neke domene. Konkretnije , često se koristi kada korisnik želi odvojiti ili istaknuti neki dio njegovih usluga. Npr. www.mojastranica.hr je osnovna domena a poddomena shop.mojastranica.hr je obično smještena kao poddirektorij te domene. Najčešća poddomena je “www”. To je samo oznaka koja i nema neku posebnu ulogu.

Add-on domena je dodatna domena koja je potpuno neovisna o glavnoj domeni. I dalje se nalazi u poddirektoriju glavne domene ali njen izgled i funkcionalnost nisu vezani za glavnu domenu. Npr- Stranica www.webstranica.hr, je neovisna o www.mojastranica.hr ali joj se može pristupiti na adresi www.mojastranica.hr/webstranica(naravno, ako tako podesite).

Parkirna domena pokazuje potpuno isti sadržaj kao i glavna domena. Npr. ukoliko imate domenu www.mojastranica.hr za glavnu domenu i na nju parkirate www.mojsajt.hr, kada se pristupi bilo kojoj od njih prikazat će se isti sadržaj web stranice.

Izraz registracija označava zauzimanje/kupnja određene domene ,te njeno korištenje. CARNet je 1. siječnja 2012. godine uveo on-line registraciju domena. Što znači da korisnici mogu sami putem raznih online obrazaca registrirati željenu domenu.

Isto tako registraciju obavljaju zasebne tvrtke čije osoblje savjetuje i pomaže pri samoj registraciji.

Postoje besplatne domene tj. domene koje korisnik nije duažan platiti ukoliko zadovolji određene uvijete.

Na našem području postoje .from.hr i .hr domene koje se koriste se za predstavljanje virtualnog identiteta osobe ili tvrtke.

Domena Tko može registrirati domenu? Primjer naziva domene
.hr Pravni subjekti (trgovačka društva, poduzeća, tijela državne uprave, javne ustanove, udruge, stranke) registrirani u RH, koja imaju OIB.
Fizičke osobe sa samostalnom djelatnošću (obrtnici, odvjetnici i bilježnici, liječnici, stomatolozi, samostalni umjetnici) registrirani u RH, koji imaju OIB
tvrtka.hr
.from.hr Gradjani RH, koji imaju OIB ime-prezime.from.hr

Ukratko, korisnik Ivan Horvat može registrirati osobnu besplatnu from.hr domenu s nazivom ivan-horvat.from.hr

Dok tvrtka pod nazivom Ivan Gradnja d.o.o. može registrirati besplatnu .hr domenu s nazivom ivan-gradnja.hr