CSS

CSS je kratica od (eng.) Cascading Style Sheets. Radi se stilskom jeziku, koji se rabi za opis prezentacije dokumenta napisanog pomoću markup (HTML) jezika. Kako se web razvijao, prvotno su u HTML ubacivani elementi za definiciju prezentacije (npr. tag <font>), ali je dovoljno brzo uočena potreba za stilskim jezikom koji će HTML osloboditi potrebe prikazivanja sadržaja (što je prvenstvena namjena HTML-a) i njegovog oblikovanja (čemu danas služi CSS).

CSS datoteku je moguće kreirati pomoću bilo kojeg programa koji služi za uređivanje teksta npr. najobičniji Notepad. Prilikom odabira naziva css datoteke, samo je potrebno istaknuti nastavak ".css" te tada postaje css datoteka bez obzira na sadržaj u njoj.
Eksterni CSS ili vanski CSS je najčešći način korištenja CSS-a, budući da se na taj način uštedi najviše vremena. Sav stil se odredi unutar jedne vanjske CSS datoteke, te se ta ista poziva unutar zaglavlja putem <link> oznake.
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css">
</head>
Important oznaka služi da bi istaknuli neku vrijednost. Na taj način će pogaziti staru ili bilo koju novonastalu vrijednost vezanu za taj element. Jer ta oznaka daje ima važnost svojstvu. NPR. BODY {background: white ! important;}
Komentari se mogu unositi bilo gdje unutar datoteke bez ikakvih ograničenja. Sve što se nalazi unutar /* i */ oznaka je komentar.

NPR.
/* Ovo je CSS komentar */
Naredba import služi za uvoz css datoteke tj . uključivanje CSS datoteke unutar jednog stila. To omogućava da se izradi jedna glavna CSS datoteka koja se uključi u sve sporedne te se tak odobije jednostavniji pristup te upravljanje stilovima. Koristi se tako da se na početku datoteke istakne nardedba @import.

NPR.
@import url(glavni_stil.css);
Linijski stil se koristi kada se želi pridodati neko svojstvo određenom elementu. "style" se koristi kao atribut toga elementa, a sintaksa je i dalje ista.
<p style="font-size: 10px">Paragraf</p>
Pseudoklase se često pridodaju linkovima da bi se razlikovali od drugih. Koristeći pseudoklase moguće je u potpunosti promijeniti izgled veza ovisno o njihovim stanjima.
  • :link – se koristi za prikazivanje veza koje još nisu posjećene tj. korisnik nije nikad koristio tu vezu.
  • :visited – se koristi za prikazivanje veza koje je korisnik posjetio.
  • :hover – se koristi za prikazivanje veza u trenutku kada se pokazivačem miša prolazi preko veze.
  • :active – se koristi za prikazivanje veza koje su aktivne.
Prije je postojala oznaka <center> koja je olakšavala centriranje, i iako je još podržana, u novijim tehnologijama je službeno izbačena. Ali se koristi čak puno jednostavniji pristup. Davanje automatskih margina elementu. tj.

p{margin:0 auto;}
Boje se u CSS-u unose na 3 različita načina, a to su :
  • Heksadecimalni zapis - poput "#ff0000"
  • RGB vrijednost - poput "rgb(255,0,0)"
  • Naziv boje - poput "red"